• /´mæksiməm/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều là .maxima

  Trị số cực đại
  Lượng cực đại, lượng tối đa
  Cực điểm; cực độ

  Tính từ

  Cực độ, tối đa

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cực đại, giá trị lớn nhất
  absolute maximum
  cực đại tuyệt đối, cực đại hoàn toàn
  improper maximum
  cực đại không chân chính
  relative maximum
  cực đại tương đối
  strong maximum
  cực đại mạnh
  true maximum
  cực đại chân thực, cực đại cốt yếu
  vrai maximum, v. max
  cực đại thực


  Xây dựng

  Trách nhiệm pháp lý tối đa

  Cơ - Điện tử

  Cực đại, trị số cực đại, tối đa

  Kỹ thuật chung

  giá trị đỉnh

  Kinh tế

  cực đại
  số lượng cực đại
  số lượng tối đa
  tối đa
  tối đại

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  least , lowest , minimum , smallest
  noun
  least , low , minimum , smallest

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X