• /¸selfri´spekt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lòng tự trọng, thái độ tự trọng
  lose all self-respect
  mất hết lòng tự trọng
  Tư cách đứng đắn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X