• /wɜrθ/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đáng giá, có một giá trị nào đó
  it is not worth much
  cái ấy không đáng giá bao nhiêu
  this contract isn't worth the paper it's written on
  bản hợp đồng này không đáng giá tờ giấy để viết nó (tức là vô giá trị)
  The worth of a thing is best known by the want of it
  Khi thiếu cái gì mới biết giá trị của cái đó
  Đáng, bõ công (có thể đem lại đền bù thoả đáng hoặc hài lòng nếu làm cái gì)
  the book is worth reading
  quyển sách đáng đọc
  is it worth while?
  điều đó có bõ công không?, điều đó có đáng làm không?
  to be worth one's salt
  làm lụng rất tốt, rất xứng đáng với đồng lương được hưởng
  to be worth money
  có tiền
  to die worth a million
  chết để lại bạc triệu

  Danh từ

  Số lượng cái gì mua được bằng một khoản tiền nào đó
  ten pounds' worth of petrol
  mười pao ét xăng
  Số lượng cái gì kéo dài được trong một khoảng thời gian nào đó
  a day's worth of fuel
  nhiên liệu dùng cho một ngày
  two weeks' worth of supplies
  đồ dự trữ cho hai tuần
  Giá trị, tính hữu ích
  a man of worth
  người có giá trị
  items of great worth
  những món hàng có giá trị lớn

  Cấu trúc từ

  for all one is worth
  (thông tục) làm hết sức mình, ráng sức
  for what it is worth
  dù gì đi nữa
  not worth a damn, a straw, a red cent...
  (thông tục) vô giá trị
  their promises are not worth a damn
  lời hứa của họ hoàn toàn chẳng có giá trị gì
  worth it
  chắn chắn, rất có thể sẽ trả lại tiền, đáng cố gắng, đáng bỏ thời gian
  the new car cost a lot of money, but it's certainly worth it
  chiếc ô tô mới mua tốn nhiều tiền, nhưng chắc chắn là nó đáng đồng tiền bỏ ra
  worth one's salt
  xứng đáng với tiền kiếm được; làm công việc thành thạo
  worth one's/its weight in gold
  cực kỳ hữu ích, vô giá
  worth somebody's while
  có lợi, thú vị đối với ai

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  giá
  worth of a game
  (lý thuyết trò chơi ) giá của trò chơi

  Kỹ thuật chung

  đáng giá
  giá

  Kinh tế

  giá trị
  số lượng hàng hóa mua được bằng tiền (bao nhiêu)
  tính hữu ích
  tổng giá trị tài sản

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X