• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Nửa cứng (có vỏ cứng nối với bình khí) (khí cầu)

  Kỹ thuật chung

  nửa cứng
  semi-rigid connection
  liên kết nửa cứng
  semi-rigid connection
  mối nối nửa cứng
  semi-rigid joint
  mối nối nửa cứng
  semi-rigid railing
  chấn song nửa cứng
  semi-rigid railing
  hàng rào nửa cứng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X