• /dʒɔɪnt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chỗ nối, mối nối, đầu nối
  (giải phẫu) khớp (xương)
  out of joint
  trật khớp, sai khớp; (nghĩa bóng) trục trặc, không ăn khớp, lộn bậy lung tung
  (thực vật học) mấu, đốt
  (địa lý,địa chất) khe nứt, thớ nứt (ở khối đá...)
  Súc thịt (pha ra)
  (kỹ thuật) mối hàn, mối nối, mối ghép; khớp nối, bản lề
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) ổ lưu manh, ổ gái điếm lén lút, tiệm lén hút; hắc điếm

  Tính từ

  Chung (giữa hai hay nhiều người)
  joint effort
  cố gắng chung (của hai hay nhiều người)
  a joint communique
  thông cáo chung
  during their joint lives
  (pháp lý) trong khi cả hai người đều còn sống

  Ngoại động từ

  Nối lại bằng đoạn nối, ghép lại bằng đoạn nối
  Cắt tại những đoạn nối; chia ra từng đoạn
  Trát vữa vào khe nối của (tường...)
  Bào cạnh (tấm ván) để ghép

  Cấu trúc từ

  To put someone's nose out of joint
  Xem nose

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  joint

  Mối nối, chỗ nối, mối liên kết, sự ghép, sự liênkết

  Toán & tin

  hợp lại
  khớp hàn
  nút hàn

  Xây dựng

  khe mối hàn
  khe nối
  khớp giàn
  phần nối

  Giải thích EN: A joint between two section of wall, which allow one section to move relative to the other and can sometimes be kept waterproof.

  Giải thích VN: Một phần nối giữa hai phần của một bức tường cho phép một phần chuyển động tương đối với phần kia và đôi khi có thể chống nước.

  boring rod joint
  bộ phận nối cần khoan

  Kỹ thuật chung

  bản lề
  bộ ghép
  rotary joint
  bộ ghép quay
  rotating joint
  bộ ghép quay
  bộ nối
  buộc
  bound joint
  mối nối buộc
  bound joint
  sự nối buộc
  tie bar joint
  sự liên kết thanh buộc
  tied joint
  mối nối buộc
  chỗ nối
  chỗ nỗi
  hộp nối
  kết nối
  khe mộng
  khe nứt
  khớp
  angle joint
  khớp nối góc
  articulated joint
  khớp bản lề
  articulated joint
  khớp nối
  articulated joint
  mối nối khớp
  articulated joint
  sự liên kết khớp
  articulated joint
  sự liên kết khớp nối
  articulated joint
  sự nối bằng khớp
  asbestos joint
  khớp nối amiăng
  ball and socket (joint)
  khớp cầu
  ball and socket joint
  khớp bánh chè
  ball and socket joint
  khớp nối cầu có đế lõm
  ball and socket joint
  khớp ổ bi
  ball joint
  khớp cacđăng
  ball joint
  khớp cầu
  ball joint
  khớp hình cầu
  ball joint
  khớp nối cầu
  ball joint
  sự liên kết khớp cầu
  ball joint cage
  hộp khớp cầu
  ball joint separator
  thiết bị tháo khớp cầu
  ball-and-socket joint
  khớp cacđăng
  ball-and-socket joint
  khớp cầu
  bayonet joint
  khớp bản lề
  bayonet joint
  khớp nối ăn ngàm
  bayonet joint
  khớp nối điện lưỡi lê
  bell-and-spigot joint
  khớp ống lồng
  bellows expansion joint
  khớp giãn ống
  bellows joint
  khớp ống xếp
  bilocular joint
  khớp hai ngăn
  bolt joint
  khớp nối bằng bu lông
  boring rod joint
  khớp cần khoan
  branch joint
  khớp nối rẽ
  bridge joint
  khớp cầu quay
  bridle joint
  mộng khớp lõm
  bumper safety joint
  khớp rãnh xoi an toàn
  butt joint
  khớp nối đối đầu
  cable joint
  khớp nối cáp
  cardan (joint)
  khớp cacđăng
  cardan joint
  khớp van năng
  cardan joint
  khớp các đăng
  cardan joint
  khớp cacđăng
  cardan joint
  khớp cácđăng
  circumferential joint
  khớp đồng biên
  close joint
  khớp kín
  condyloid joint
  khớp lồi cầu
  cone-and-socket joint
  khớp nối ống lồng côn
  constant velocity joint (CVjoint)
  khớp nối đồng tốc
  corrugated expansion joint
  khớp nối giãn dạng sóng
  coupling joint
  khớp vấu
  coupling joint
  khớp li hợp
  croxe joint
  khớp nối chéo
  croxe joint
  khớp nối chữ thập
  cup and ball joint
  khớp bánh chè
  cup and ball joint
  mối nối kiểu khớp cầu
  CV joint
  khớp nối đồng tốc
  dovetail joint
  khớp đuôi én
  dry joint
  khớp khô
  elastic key joint
  khớp phím dẻo
  emery joint
  khớp rà
  expanded joint
  khớp co giãn
  expansion joint
  khớp co giãn
  eye joint
  sự liên kết khớp
  fabric joint
  khớp nối bằng phíp
  faucet joint
  khớp ống
  faucet joint
  khớp ống lồng
  felt joint
  khớp nỉ
  fixture joint
  khớp nối
  flange joint
  khớp bích
  flange joint
  khớp nối bích
  flange joint
  khớp nối vòng khuyết
  flange joint
  khớp nối vòng nguyệt
  flanged joint
  khớp bích
  flanged joint
  khớp nối bích
  flexible joint
  khớp mềm
  flexible joint
  khớp nối đàn hồi
  flexible joint
  khớp nối mềm
  flexible-joint pipe
  đường ống có khớp nối linh động
  gimbal joint
  khớp cacđăng
  globe joint
  khớp cacđăng
  globe joint
  khớp cầu
  half-lap joint
  khớp tiếp nối
  hardy-spicer (universal) joint
  khớp nối các đăng hardy-spicer
  hinge joint
  khớp bản lề
  hinge joint
  khớp hình trụ
  hinge joint
  khớp kiểu pianô
  hinge joint
  mối nối khớp
  hinged joint
  khớp bản lề
  hinged joint
  nút khớp
  homokinetic joint
  khớp đồng tốc
  inner casing of joint
  phần trong của khớp (cacđăng)
  insulation joint
  ổ khớp cách điện
  internal push tool joint
  khớp nối dụng cụ khoan
  joint bolt
  bulông khớp nối
  joint clearance
  khoảng cách khớp nối
  joint compound
  chất bôi trơn khớp nối
  joint cutter
  dao cắt khớp nối
  joint distribution
  phân bố trùng khớp
  joint grease
  mỡ bôi trơn khớp nối
  joint hinge
  khớp bản lề
  joint hinge
  khớp nối
  joint mouse
  dị vật di động khớp
  joint posture
  vị trí của khớp
  joint splitting tool
  dụng cụ tháo khớp nối cầu
  joint, ball
  khớp nối quả cầu
  joint, box
  khớp nối dây cáp
  joint, ship
  khớp nối trượt
  joint, universal
  khớp nối toàn năng
  joint, universal
  khớp nối toàn răng
  knee joint
  khớp khuỷu
  knuckle joint
  khớp bản lề
  knuckle-joint
  khớp quay
  knuckle-joint
  khớp khuỷu
  lap joint
  khớp nối chồng
  lateral meniscus of knee joint
  sụn bên khớp gối
  leak proof joint
  ổ khớp chống rò
  link joint
  khớp nối bản lề
  major joint
  khớp lỏng
  male joint
  khớp dương
  medial ligament of elbow Joint
  dây chằng bên trong khớp khuỷu tay
  medial meniscus of knee joint
  sụn trong khớp gối
  miter joint
  khớp nối
  mixed joint
  khớp hỗn hợp
  notch joint
  khớp có khấc
  outer casing of joint
  phần ngoài của khớp (cacđăng)
  parallel-joint sleeve
  khớp nối chữ Y
  pillow joint
  khớp cầu
  pin joint
  khớp bulông
  pin joint
  khớp chốt bulông
  pin joint/joint tie
  mối nối khớp/thanh nối
  pipe joint
  khớp nối ống
  pivot joint
  khớp trục
  pivot joint
  gối khớp (chân vòm)
  plunging joint
  khớp nối trượt
  pot joint
  khớp nối có bi
  prominent joint
  khớp lồi
  regular joint
  khớp nối cân đều
  revolute joint
  khớp nối 2 chiều
  ring joint
  khớp khuyên
  ring type joint
  khớp hình khuyên
  ring type joint
  khớp vòng
  rocker joint
  sự liên kết khớp
  rolling contact joint
  khớp tiếp điểm lăn
  rolling contact joint
  khớp bản lề con lăn
  rotary joint
  khớp nối quay
  rotating joint
  khớp nối quay
  Rzeppa-type (universal) joint
  khớp nối loại Rzeppa
  saddle joint
  khớp yên ngựa
  safety joint
  khớp an toàn
  self-sealing joint
  ổ khớp tự kín
  sleeve joint
  khớp bản lề
  sleeve joint
  khớp nối lồng
  sleeve joint
  khớp nối ống
  sliding joint
  khớp nối di trượt
  sliding joint or US slip joint or plunging joint
  khớp nối trượt
  slip joint
  khớp trượt
  slip joint
  khớp tự lựa
  slip joint
  khớp các đăng
  slip joint
  khớp nối trượt
  slip joint coupling
  khớp tự lựa dọc
  socker joint
  khớp bản lề
  socker joint
  khớp cacđăng
  socker joint
  khớp cầu
  socker joint
  khớp nối ống lồng
  socket joint
  khớp ống lồng
  spherical joint
  khớp cacđăng
  spherical joint
  khớp cầu
  spherical joint
  khớp nối cầu
  spigot and faucet joint
  ổ nối khớp
  spigot and socket joint
  khớp lồng ống
  spigot and socket joint
  khớp nối lồng ống
  spigot and socket joint pipes
  ống có khớp lồng ống
  spigot joint
  khớp ống lồng
  spigot joint
  khớp nối định tâm (bằng vành gờ khớp lồng ống)
  spigot joint
  khớp nối lồng ống
  spline joint or splined slip joint
  khớp nối dài được
  splined slip joint
  khớp nối trượt được
  spur tenon joint
  khớp mộng ổ nối
  square joint
  khớp vuông
  suspended joint
  khớp bản lề treo
  suspension ball joint
  khớp bi hệ thống treo
  swing joint
  mối nối khớp
  swing joint
  sự liên kết khớp
  swivel joint
  khớp quay
  swivel joint
  khớp quay được
  swivel joint
  khớp nối
  swivel joint
  khớp nối cầu
  swivel joint
  khớp xoay được
  swivel-joint
  khớp nối đầu khoan
  synovial joint
  khớp hoạt dịch
  T-joint
  khớp nối chữ T
  temporomandibular joint
  khớp thái dương - hàm
  temporomandibular joint syndrome
  hội chứng khớp thái dương - hàm
  tensional joint
  khớp nứt căng
  tight joint
  ổ khớp chặt
  toggle joint
  khớp khuỷu
  tongue-and-lip joint
  khớp mộng kín
  tool joint
  khớp nối ống khoan
  trochoid joint (pivotjoint)
  khớp ròng rọc (khớp chốt)
  turning joint
  liên kếp khớp
  turning joint
  liên kết khớp
  tusk tenon joint
  khớp mộng răng
  UI or U-joint
  khớp nối các đăng
  universal joint
  khớp quay
  universal joint
  khớp vạn năng
  universal joint
  khớp các đăng
  universal joint
  khớp Cacđăng
  universal joint
  khớp nối các đăng
  universal joint
  khớp nối vạn năng
  universal joint (UJ)
  khớp nối các đăng
  universal joint coupling
  khớp cacđăng
  universal joint coupling
  khớp nối vạn năng
  universal joint or cardan joint
  khớp nối các-đăng
  universal joint shall
  trục có khớp
  universal joint yoke
  vòng ôm khớp vạn năng
  Y joint
  khớp nối hình chữ Y
  Y-joint
  khớp nối chữ Y
  khớp nối

  Giải thích EN: A connection between elements, or the place where this occurs; specific uses include:the surface where two or more structural or mechanical shapes are joined; the juncture of two or more pieces of wood, masonry, or metal.

  Giải thích VN: Kết nối giữa các yếu tố, hoặc vị trí bề mặt có hai hoặc nhiều hơn các hình dáng được nối lại với nhau; chỗ nối của hai hoặc nhiều mảnh gỗ hoặc kim loại.

  angle joint
  khớp nối góc
  articulated joint
  sự liên kết khớp nối
  asbestos joint
  khớp nối amiăng
  ball and socket joint
  khớp nối cầu có đế lõm
  ball joint
  khớp nối cầu
  bayonet joint
  khớp nối ăn ngàm
  bayonet joint
  khớp nối điện lưỡi lê
  bolted joint
  khớp nối bằng bu lông
  branch joint
  khớp nối rẽ
  butt joint
  khớp nối đối đầu
  cable joint
  khớp nối cáp
  cone-and-socket joint
  khớp nối ống lồng côn
  constant velocity joint (CVjoint)
  khớp nối đồng tốc
  corrugated expansion joint
  khớp nối giãn dạng sóng
  croxed joint
  khớp nối chéo
  croxed joint
  khớp nối chữ thập
  CV joint
  khớp nối đồng tốc
  fabric joint
  khớp nối bằng phíp
  flange joint
  khớp nối bích
  flange joint
  khớp nối vòng khuyết
  flange joint
  khớp nối vòng nguyệt
  flanged joint
  khớp nối bích
  flexible joint
  khớp nối đàn hồi
  flexible joint
  khớp nối mềm
  flexible-joint pipe
  đường ống có khớp nối linh động
  hardy-spicer (universal) joint
  khớp nối các đăng hardy-spicer
  internal push tool joint
  khớp nối dụng cụ khoan
  joint bolt
  bulông khớp nối
  joint clearance
  khoảng cách khớp nối
  joint compound
  chất bôi trơn khớp nối
  joint cutter
  dao cắt khớp nối
  joint grease
  mỡ bôi trơn khớp nối
  joint splitting tool
  dụng cụ tháo khớp nối cầu
  joint, ball
  khớp nối quả cầu
  joint, box
  khớp nối dây cáp
  joint, ship
  khớp nối trượt
  joint, universal
  khớp nối toàn năng
  joint, universal
  khớp nối toàn răng
  lap joint
  khớp nối chồng
  link joint
  khớp nối bản lề
  parallel-joint sleeve
  khớp nối chữ Y
  pipe joint
  khớp nối ống
  plunging joint
  khớp nối trượt
  pot joint
  khớp nối có bi
  regular joint
  khớp nối cân đều
  revolute joint
  khớp nối 2 chiều
  rotary joint
  khớp nối quay
  rotating joint
  khớp nối quay
  Rzeppa-type (universal) joint
  khớp nối loại Rzeppa
  sleeve joint
  khớp nối lồng
  sleeve joint
  khớp nối ống
  sliding joint
  khớp nối di trượt
  sliding joint or US slip joint or plunging joint
  khớp nối trượt
  slip joint
  khớp nối trượt
  socker joint
  khớp nối ống lồng
  spherical joint
  khớp nối cầu
  spigot and socket joint
  khớp nối lồng ống
  spigot joint
  khớp nối định tâm (bằng vành gờ khớp lồng ống)
  spigot joint
  khớp nối lồng ống
  spline joint or splined slip joint
  khớp nối dài được
  splined slip joint
  khớp nối trượt được
  swivel joint
  khớp nối cầu
  swivel-joint
  khớp nối đầu khoan
  T-joint
  khớp nối chữ T
  tool joint
  khớp nối ống khoan
  UI or U-joint
  khớp nối các đăng
  universal joint
  khớp nối các đăng
  universal joint
  khớp nối vạn năng
  universal joint (UJ)
  khớp nối các đăng
  universal joint coupling
  khớp nối vạn năng
  universal joint or cardan joint
  khớp nối các-đăng
  Y joint
  khớp nối hình chữ Y
  Y-joint
  khớp nối chữ Y
  đường hàn
  intermittent welded joint spacing
  chỗ đường hàn bị gián đoạn
  joint thickness
  chiều dày đường (hàn)
  đường liên kết
  đường nối
  ghép
  bolt joint
  mối ghép bulông
  boltted joint
  mối ghép bulông
  bridge joint
  mối nối dùng tấm ghép
  bustle-joint
  nối ghép đối tiếp
  butt joint
  đầu ghép
  butt joint
  mối ghép nối
  butt-joint
  ghép đối đầu
  butt-joint
  ghép đối tiếp
  cable joint
  mối ghép cáp
  caulked joint
  sự ghép khít
  circumferential joint
  sự ghép vòng quanh
  corner joint
  mối ghép (ở) góc
  detachable joint
  mối ghép tháo được
  edge joint
  ghép ở biên
  edge joint
  ghép giáp
  edge joint
  mối hàn ghép
  end-lap joint
  mối ghép chập đầu
  field joint
  mối nối lắp ghép
  field-welded joint
  mối hàn lắp ghép
  flange joint
  mối ghép bích
  flanged joint
  ghép nối bằng cánh
  flanged joint
  mối ghép bằng mặt bích
  flanged joint
  mối ghép bích
  forced-in joint
  sự ghép bằng sức nén
  grooved and tongued joint
  mối ghép bằng rãnh và then
  grooved and tongued joint
  mối nối ghép mộng
  ground glass joint
  mối ghép thủy tinh mài
  ground glass joint clamp
  kẹp mối ghép thủy tinh mài
  half-groove joint
  mối ghép so se
  haunched mortise and tenon joint
  mối ghép mộng và nách dầm
  hot poured joint
  ghép nối (bằng) đúc nóng
  joint coupling
  sự ghép nối
  joint development
  phát triển ghép nối
  joint loss
  tổn thất do ghép
  joint of precast and cast-in-place members
  cụm lắp ghép và đổ tại chỗ
  joint of precast member
  cụm lắp ghép
  joint of precast member
  mối nối lắp ghép
  joint test
  thử ghép nối
  joint with rigid insertion
  mối ghép có tấm đệm cứng
  lap joint
  nối ghép chồng
  lap joint
  sự ghép mí
  lead joint
  ghép chì
  loose tongue joint
  mối nối ghép mộng
  miter joint
  mối ghép mộng vuông góc
  mitre joint
  mối ghép mộng vuông góc
  mortise and tenon joint
  mối ghép mộng âm-dương
  mortise and tenon joint
  sự nối ghép bằng mộng
  movable joint
  mối ghép động
  pin joint
  ghép có ghim
  plowed and feathered joint
  mối nối ghép mộng
  prismatic joint
  mối ghép lăng trụ
  pyramidal set in joint
  nối ghép hình nêm
  rabbet joint
  mối ghép so le
  rebated joint
  mối ghép bằng mộng xoi
  reinforced joint
  sự liên kết bản ghép
  rivet joint
  mối ghép đinh tán
  riveted joint
  mối ghép đinh tán
  rotary joint
  bộ ghép quay
  rotating joint
  bộ ghép quay
  scarf joint
  mối ghép nối
  scarf joint
  mộng ghép
  screw (ed) joint
  mối ghép ren
  screw joint
  mối nối ghép bulông
  secret tenon joint
  sự ghép bằng mộng chìm
  shear joint
  mối ghép chồng
  sliding joint
  mối ghép động
  sliding joint
  sự ghép động
  slip joint
  mối ghép bù trừ
  slip joint
  sự ghép trượt
  slip tongue joint
  mối ghép mộng lưỡi-rãnh
  slip tongue joint
  mối nối ghép mộng
  socket joint
  mối ghép bằng ống nối
  socket joint
  sự ghép bằng ống bọc
  splice joint
  mối ghép nối
  splined joint
  nối ghép bằng (then) hoa
  steam jet joint
  mối ghép hơi nước
  strap joint
  sự ghép có tấm ốp
  strap lap joint
  sự liên kết có bản ghép
  strength tight joint
  mối ghép chặt
  tenon joint
  mối nối kiểu ghép mộng
  tenon joint
  mộng ghép
  threaded joint
  mối ghép bulông
  threaded joint
  mối ghép ren
  through tenon joint
  sự ghép bằng mộng rãnh xuyên
  to joint the map
  ghép các mảnh bản đồ
  tongue-and-groove joint
  mối ghép mộng
  tongue-and-groove joint
  mối ghép mộng lưỡi-rãnh
  tongue-and-groove joint
  mối nối ghép mộng
  wiped joint
  nối ghép được bôi trơn
  woodwork joint
  sự ghép mộng gỗ
  nối
  nối ghép

  Giải thích VN: Mối nối giữa hai dây dẫn hay hai vật dẫn điện. Mối nối không tháo được thường dùng phương pháp hàn, trong khi các mối nối tạm thời, thường được kẹp lại bởi kẹp lò xo hoặc bu lông.

  bustle-joint
  nối ghép đối tiếp
  grooved and tongued joint
  mối nối ghép mộng
  lap joint
  nối ghép chồng
  loose tongue joint
  mối nối ghép mộng
  mortise and tenon joint
  sự nối ghép bằng mộng
  plowed and feathered joint
  mối nối ghép mộng
  pyramidal set in joint
  nối ghép hình nêm
  screw joint
  mối nối ghép bulông
  slip tongue joint
  mối nối ghép mộng
  splined joint
  nối ghép bằng (then) hoa
  tongue-and-groove joint
  mối nối ghép mộng
  wiped joint
  nối ghép được bôi trơn
  nối lại
  nút giàn
  nút khung
  mạch xây
  brickwork joint acidifying
  sự ăn mòn mạch xây
  concave joint
  mạch xây lõm
  construction joint
  mạch xây dựng
  convex joint
  mạch xây lồi
  cross joint
  mạch xây đứng
  crown joint
  mạch xây ở đỉnh vòm
  flat joint
  mạch xây bằng
  flat joint
  mạch xây đầy
  flat joint
  mạch xây phẳng
  flat-joint jointed pointing
  mạch xây miết phẳng
  flush joint
  mạch xây miết phẳng
  horizontal joint
  mạch xây ngang
  horizontal masonry joint
  mạch xây ngang
  joint sealing
  sự bít mạch xây
  joint sealing
  sự trát mạch xây
  joint thickness
  chiều dày mạch (xây)
  joint untightness
  sự không đặc mạch xây
  key joint pointing
  sự miết mạch xây lõm
  longitudinal center joint
  mạch xây dọc trung tâm
  longitudinal joint
  mạch xây dọc
  mason's joint
  mạch xây hình chữ V
  masonry hollow joint
  mạch xây lõm
  masonry hollow joint
  mạch xây rỗng
  masonry joint clearing
  sự miết mạch xây
  masonry vertical joint
  mạch xây đứng
  pointed masonry joint
  mạch xây chèn vữa
  pointing joint
  mạch xây chèn vữa
  staggered joint
  mạch (xây) so le
  straight joint
  mạch xây đứng và thẳng
  straight joint
  mạch xây thẳng (xây tường)
  transverse joint
  mạch xây dựng
  tuck pointed joint
  mạch xây lồi
  tuck pointed joint
  mạch xây miết vữa hoặc ma tít
  V-shaped joint
  mạch xây chữ V
  vee joint
  mạch xây hình chữ V
  vertical joint
  mạch xây thẳng đứng
  wall joint
  mạch xây tường
  mối ghép
  bolt joint
  mối ghép bulông
  boltted joint
  mối ghép bulông
  butt joint
  mối ghép nối
  cable joint
  mối ghép cáp
  corner joint
  mối ghép (ở) góc
  detachable joint
  mối ghép tháo được
  end-lap joint
  mối ghép chập đầu
  flange joint
  mối ghép bích
  flanged joint
  mối ghép bằng mặt bích
  flanged joint
  mối ghép bích
  grooved and tongued joint
  mối ghép bằng rãnh và then
  ground glass joint
  mối ghép thủy tinh mài
  ground glass joint clamp
  kẹp mối ghép thủy tinh mài
  half-groove joint
  mối ghép so se
  haunched mortise and tenon joint
  mối ghép mộng và nách dầm
  joint with rigid insertion
  mối ghép có tấm đệm cứng
  miter joint
  mối ghép mộng vuông góc
  mitre joint
  mối ghép mộng vuông góc
  mortise and tenon joint
  mối ghép mộng âm-dương
  movable joint
  mối ghép động
  prismatic joint
  mối ghép lăng trụ
  rabbet joint
  mối ghép so le
  rebated joint
  mối ghép bằng mộng xoi
  rivet joint
  mối ghép đinh tán
  riveted joint
  mối ghép đinh tán
  scarf joint
  mối ghép nối
  screw (ed) joint
  mối ghép ren
  shear joint
  mối ghép chồng
  sliding joint
  mối ghép động
  slip joint
  mối ghép bù trừ
  slip tongue joint
  mối ghép mộng lưỡi-rãnh
  socket joint
  mối ghép bằng ống nối
  splice joint
  mối ghép nối
  steam jet joint
  mối ghép hơi nước
  strength tight joint
  mối ghép chặt
  threaded joint
  mối ghép bulông
  threaded joint
  mối ghép ren
  tongue-and-groove joint
  mối ghép mộng
  tongue-and-groove joint
  mối ghép mộng lưỡi-rãnh
  mối hàn
  mối liên kết
  bolted joint
  mối liên kết bulông
  screw (ed) joint
  mối liên kết vít
  straight joint
  mối liên kết thẳng
  mối nối

  Giải thích VN: Mối nối giữa hai dây dẫn hay hai vật dẫn điện. Mối nối không tháo được thường dùng phương pháp hàn, trong khi các mối nối tạm thời, thường được kẹp lại bởi kẹp lò xo hoặc bu lông.

  ống khoan
  tool joint
  khớp nối ống khoan
  sự ghép nối
  sự ghép
  caulked joint
  sự ghép khít
  circumferential joint
  sự ghép vòng quanh
  forced-in joint
  sự ghép bằng sức nén
  joint coupling
  sự ghép nối
  lap joint
  sự ghép mí
  secret tenon joint
  sự ghép bằng mộng chìm
  sliding joint
  sự ghép động
  slip joint
  sự ghép trượt
  socket joint
  sự ghép bằng ống bọc
  strap joint
  sự ghép có tấm ốp
  through tenon joint
  sự ghép bằng mộng rãnh xuyên
  woodwork joint
  sự ghép mộng gỗ
  sự kết nối
  sự liên kết
  articulated joint
  sự liên kết khớp
  articulated joint
  sự liên kết khớp nối
  asymmetric (al) joint
  sự liên kết không đối xứng
  ball joint
  sự liên kết khớp cầu
  bolted joint
  sự liên kết bulông
  breaking joint
  sự liên kết so le
  chain joint
  sự liên kết xích
  cotter joint
  sự liên kết bằng nêm
  cotter joint
  sự liên kết chêm
  cotter joint
  sự liên kết giằng
  dead joint
  sự liên kết cứng
  eye joint
  sự liên kết khớp
  fillistered joint
  sự liên kết mặt bích
  flexible joint
  sự liên kết mềm
  flush joint
  sự liên kết bằng
  glued joint
  sự liên kết dán (keo)
  hinge joint
  sự liên kết bản lề
  hock joint
  sự liên kết đinh đỉa
  jogged joint
  sự liên kết mộng xoi
  match joint
  sự liên kết mộng xoi
  pin joint
  sự liên kết đinh
  reinforced joint
  sự liên kết bản ghép
  rigid joint
  sự liên kết cứng
  rivet joint
  sự liên kết đinh tán
  rocker joint
  sự liên kết khớp
  screw joint
  sự liên kết đinh
  single-shear joint
  sự liên kết mặt cắt
  sliding joint
  sự liên kết di động
  sliding joint
  sự liên kết trượt
  step joint
  sự liên kết mộng
  strap lap joint
  sự liên kết có bản ghép
  swing joint
  sự liên kết khớp
  tee joint
  sự liên kết chữ T
  tee joint
  sự liên kết vuông góc
  tension joint
  sự liên kết chịu kéo
  tie bar joint
  sự liên kết thanh buộc
  toe joint
  sự liên kết mộng răng
  tongue joint
  sự liên kết mềm
  tongue joint
  sự liên kết nêm
  sự nối
  vỉa
  vòng nối
  tool-joint pin
  định chốt vòng nối cần (khoan)

  Địa chất

  chỗ nối, mối nối, khớp nối, bản lề, khe nứt, vết nứt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X