• Điện lạnh

  phá băng bán tự động
  semiautomatic defrosting system
  hệ (thống) phá băng bán tự động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X