• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  làm tan giá
  phá băng
  air circulation defrosting
  phá băng bằng tuần hoàn gió
  air defrosting
  phá băng bằng gió
  automatic defrosting
  phá băng tự động
  automatic defrosting
  sự phá băng tự động
  automatic defrosting arrangement
  thiết bị phá băng tự động
  automatic defrosting cycle
  chu kỳ phá băng tự động
  automatic defrosting cycle
  quá trình phá băng tự động
  automatic defrosting refrigerator
  tủ lạnh phá băng tự động
  automatic defrosting system
  hệ phá băng tự động
  automatic defrosting system
  hệ thống phá băng tự động
  cold-water defrosting
  phá băng bằng nước lạnh
  continuous defrosting
  phá băng liên tục
  defrosting arrangement
  thiết bị phá băng
  defrosting by water spray
  phá băng bằng phun nước
  defrosting circuit
  sơ đồ phá băng
  defrosting coil
  ống xoắn phá băng
  defrosting cycle
  chu trình phá băng
  defrosting department
  phòng phá băng
  defrosting device
  thiết bị phá băng
  defrosting effectiveness
  hiệu quả phá băng
  defrosting element
  phần tử phá băng
  defrosting frequency
  tần số phá băng
  defrosting gas
  ga phá băng
  defrosting gas
  gas phá băng
  defrosting grid
  mạng [ống] phá băng
  defrosting grid
  mạng phá băng
  defrosting grid
  ống phá băng
  defrosting liquid
  chất lỏng phá băng
  defrosting liquid
  lỏng phá băng
  defrosting period
  chu kỳ phá băng
  defrosting position
  vị trí phá băng
  defrosting procedure
  phương pháp phá băng
  defrosting procedure
  quy trình phá băng
  defrosting process
  quá trình phá băng
  defrosting spray
  tia phun phá băng
  defrosting system
  hệ phá băng
  defrosting system
  hệ thống phá băng
  defrosting technique
  kỹ thuật phá băng
  defrosting time
  thời gian phá băng
  defrosting tube
  ống phá băng
  heat of defrosting
  nhiệt phá băng
  reverse cycle defrosting
  phá băng (xả đá) bằng chu trình đảo chiều
  reverse cycle defrosting system
  hệ (thống) phá băng bằng chu trình đảo chiều
  reverse cycle defrosting system
  hệ thống phá băng (xả đá) bằng chu trình đảo chiều
  self-defrosting cabinet
  cabin tự phá băng
  self-defrosting cabinet
  tủ lạnh tự phá băng
  self-defrosting cabinet (refrigerator)
  cabin tự phá băng
  self-defrosting cabinet (refrigerator)
  tủ lạnh tự phá băng
  self-defrosting refrigerator
  cabin tự phá băng
  self-defrosting refrigerator
  tủ lạnh tự phá băng
  semiautomatic defrosting
  phá băng bán tự động
  semiautomatic defrosting system
  hệ (thống) phá băng bán tự động
  shut-down defrosting
  phá băng theo chu kỳ
  speed of defrosting
  tốc độ phá băng
  spray defrosting
  phá băng bằng cách phun
  time defrosting
  phá băng theo chu kỳ
  time defrosting
  phá băng theo thời gian (rơle thời gian)
  time-clock defrosting
  phá băng theo chu kỳ
  tunnel defrosting
  phá băng trong hầm lạnh
  ultrasonic defrosting
  phá băng siêu âm
  ultrasonic defrosting
  sự phá băng siêu âm
  warm-air defrosting
  phá băng (xẻ đá) bằng không khí nóng
  water defrosting
  phá băng (xả đá) bằng nước
  water defrosting
  phá băng bằng nước
  sự phá băng
  automatic defrosting
  sự phá băng tự động
  ultrasonic defrosting
  sự phá băng siêu âm
  sự tan băng

  Giải thích VN: Sự làm tan băng, loại bỏ lớp nước đóng băng ở giàn làm lạnh.

  sự xả băng
  ice can defrosting
  sự xả băng khuôn đá

  Kinh tế

  sự làm tan băng
  sự làm tan đông
  defrosting by water spray
  sự làm tan đông bằng nước
  electric defrosting
  sự làm tan đông bằng điện
  gas defrosting
  sự làm tan đông bằng hơi
  water defrosting
  sự làm tan đông bằng nước

  Địa chất

  sự làm tan đông

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X