• /si´mitik/

  Thông dụng

  Tính từ

  ( Semitic) (thuộc) Xê-mít
  Semitic languages
  ngôn ngữ Xê-mít
  Semitic tribes
  các bộ tộc Xê-mít

  Danh từ

  Hệ ngôn ngữ Xê-mít

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X