• Toán & tin

  tệp liên tục
  tệp tuần tự
  indexed sequential file
  tệp tuần tự chỉ số hóa
  tập tin tuần tự
  linked sequential file
  tập tin tuần tự liên kết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X