• /linkt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có sự nối liền; có quan hệ dòng dõi
  Có mắt xích, khâu nối

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  được hóa hợp

  Toán & tin

  được kết nối

  Xây dựng

  được ghép nối

  Y học

  liên kết, tiếp hợp

  Kỹ thuật chung

  cố kết
  được liên kết
  linked together
  được liên kết với nhau
  được khóa chuyền
  được nối
  liên kết
  cross-linked files
  các tệp liên kết chéo
  cross-linked polyethylene (XPE)
  polyetylen liên kết ngang
  DLL (dynamicallylinked library
  thư viện liên kết động
  double linked list
  danh sách liên kết kép
  doubly linked list
  danh sách liên kết kép
  doubly linked ring
  vòng liên kết kép
  key-linked power door lock
  khóa cửa điện liên kết
  linked circuits
  các mạch liên kết
  linked file
  tệp liên kết
  linked gene
  gen liên kết
  linked list
  danh sách liên kết
  linked object
  đối tượng liên kết
  linked objects
  đối tượng liên kết
  linked pie/ column graph
  đồ thị tròn/ cột liên kết
  linked sequential file
  tập tin tuần tự liên kết
  linked subroutine
  chương trình con liên kết
  linked together
  được liên kết với nhau
  linked vein
  mạch liên kết
  radiation cross linked polyolefin tube
  ống tuýp polulylefin liên kết ngang bức xạ
  sex-linked gene
  gen liên kết giãnh
  XPE (cross-linked polyethylene)
  polyetylen liên kết ngang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X