• /´sə:və/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người hầu; người hầu bàn
  Khay bưng thức ăn
  (thể dục,thể thao) người giao bóng (quần vợt...)
  Người phụ lễ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chương trình dịch vụ
  máy phục vụ

  Giải thích VN: Quan hệ giữa server với các máy tính khác là quan hệ chủ khách ( server/client). Máy chủ đáp ứng các yêu cầu của khách chứ không sai khiến máy khách như host.

  communication server
  máy phục vụ truyền thông
  thin server
  máy phục vụ mỏng
  máy tính phục vụ

  Điện tử & viễn thông

  bộ trợ giúp
  domain name server
  bộ trợ giúp tên miền

  Kỹ thuật chung

  nhân viên công vụ
  máy chủ

  Giải thích VN: Quan hệ giữa server với các máy tính khác là quan hệ chủ khách ( server/client). Máy chủ đáp ứng các yêu cầu của khách chứ không sai khiến máy khách như host.

  máy tính chủ
  reliable transfer server
  máy tính chủ chuyển tin cậy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X