• /ri'laiəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chắc chắn, đáng tin cậy; xác thực (tin tức...)
  a reliable man
  một người đáng tin cậy
  reliable information
  tin tức chắc chắn

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đáng tin cậy

  Cơ - Điện tử

  a Nếu bạn thấy từ này cần thêm hình ảnh, và bạn có một hình ảnh tốt, hãy thêm hình ảnh đó vào cho từ.

  Nếu bạn nghĩ từ này không cần hình ảnh, hãy xóa tiêu bản {{Thêm ảnh}} khỏi từ đó".BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn !

  (adj) đáng tin cậy

  Toán & tin

  tin cậy được

  Kỹ thuật chung

  bảo đảm
  đảm bảo
  đáng tin cậy
  Non PROprietary reliaBLe Electronic Mail (NOPROBLEM)
  thư điện tử đáng tin cậy không đặc quyền
  an toàn
  Write One Reliable Data Security (WORDS)
  an toàn dữ liệu tin cậy một lần ghi

  Kinh tế

  chắc chắn
  reliable guarantee
  sự bảo đảm chắc chắn
  đáng tin
  reliable account
  tài khoản đáng tin cậy
  reliable indicator
  chỉ báo đáng tin cậy
  reliable performance
  tính năng đáng tin cậy
  reliable product
  hàng đáng tin cậy (về chất lượng)
  reliable product
  sản phẩm đáng tin cậy
  đáng tin cậy
  reliable account
  tài khoản đáng tin cậy
  reliable indicator
  chỉ báo đáng tin cậy
  reliable performance
  tính năng đáng tin cậy
  reliable product
  hàng đáng tin cậy (về chất lượng)
  reliable product
  sản phẩm đáng tin cậy
  sự bảo đảm chắc chắn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X