• Toán & tin

  đơn vị dịch vụ
  thành phần dịch vụ
  ACSE (associationcontrol service element)
  thành phần dịch vụ điểu khiển kết hợp
  application service element
  thành phần dịch vụ ứng dụng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X