• /´sə:voukən´troul/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cơ cấu điều khiển phụ

  Chuyên ngành

  Đo lường & điều khiển

  cơ cấu điều khiển phụ

  Giải thích EN: Control by means of a servomechanism. Giải thích VN: Điều khiển bằng cơ cấu phụ.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X