• Cơ khí & công trình

  thời gian kết rắn (bê tông)

  Hóa học & vật liệu

  thời gian lắp ráp

  Toán & tin

  thời gian xác lập

  Xây dựng

  thời gian ninh kết
  extent setting time
  kéo dài thời gian ninh kết

  Kỹ thuật chung

  thời gian định vị
  thời gian đông kết
  final setting time
  thời gian đông kết cuối cùng
  initial setting time
  thời gian đông kết ban đầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X