• /ɪkˈstɛnt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khoảng rộng
  vast extent of ground
  khoảng đất rộng
  Quy mô, phạm vi, chừng mực
  to the extent of one's power
  trong phạm vi quyền lực
  to a certain extent
  đến một chừng mực nào đó, ở một mức nhất định
  (pháp lý) sự đánh giá (đất rộng...)
  (pháp lý) sự tịch thu; văn bản tịch thu (đất ruộng...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  kích thước, ngoại diện

  Điện lạnh

  qui mô

  Kỹ thuật chung

  khoảng rộng
  kích thước
  map extent
  kích thước bản đồ
  ngoại diện
  độ lớn
  mở rộng
  data extent block (DEB)
  khối mở rộng dữ liệu
  DEB (dataextent block)
  khối mở rộng dữ liệu
  mức độ
  phạm vi
  quy mô

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X