• Điện tử & viễn thông

  hệ số (hình) dạng

  Điện lạnh

  thừa số dạng

  Kỹ thuật chung

  hệ số dạng
  hệ số hình dạng
  foundation bed shape factor
  hệ số hình dạng đế móng

  Xây dựng

  hệ số hình dáng, hệ số tính đến ảnh hưởng của hình dáng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X