• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kinh tế

  cổ đông
  cổ phần
  cross-shareholding
  sự lưu giữ cổ phần chéo
  nominee shareholding
  cổ phần đứng tên
  nominee shareholding
  sự nắm giữ có phần của người đại diện
  cổ quyền
  số cổ phiếu nắm giữ
  sự nắm giữ cổ phiếu, cổ quyền, cổ đông, cổ phần

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X