• /¸nɔmi´ni:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người được chỉ định, người được bổ nhiệm (vào một chức vụ gì)
  Người được giới thiệu, người được đề cử (ra ứng cử)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  người đại danh
  người đại diện
  nominee shareholding
  sự nắm giữ có phần của người đại diện
  người đứng tên
  người được bổ nhiệm
  người được chỉ định
  người được đề cử
  người được nêu tên
  người được trúng tuyển
  người được ủy quyền

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X