• /´ʃeiviη/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều shavings

  Sự cạo
  Sự bào
  ( số nhiều) vỏ bào (gỗ, kim loại)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự cà gờ
  sự cà răng
  elliptoid shaving
  sự cà răng phình giữa

  Xây dựng

  sự cạo

  Kỹ thuật chung

  mảnh vụn
  mạt cưa
  mạt giũa
  phoi giấy
  phoi
  wood shaving
  phoi bào
  sự bào
  sự cà răng (bánh răng)
  sự cạo (kéo sợi kim loại)
  vỏ bào

  Kinh tế

  phoi
  wood shaving
  phoi bào
  sự cạo lông

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  shave , tonsure

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X