• /ˈʃɛrɪf/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( Sheriff) quận trưởng (như) High Sheriff
  Chánh án của một huyện ở Xcốtlen
  Quận trưởng cảnh sát (người đứng đầu phụ trách việc thi hành luật pháp của một quận ở Mỹ)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X