• /'mɑ:∫l/

  Thông dụng

  Danh từ

  (quân sự) nguyên soái, thống chế
  Marshal of the Royal Air Force
  thống chế không quân hoàng gia ( Anh)
  Vị quan phụ trách nghi lễ, quan chủ tế
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cảnh sát trưởng

  Động từ

  Sắp đặt vào hàng ngũ; sắp xếp theo thứ tự
  Đưa dẫn (một cách trang trọng)
  the guest was marshalled into the presence of the king
  vị khách được đưa vào yết kiến đức vua

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  ghép nối
  thu thập

  Kinh tế

  điều phối
  điều độ
  sắp đặt

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X