• /ʃuʃ/

  Thông dụng

  Thán từ

  Im lặng! im đi!

  Ngoại động từ

  Bảo ai im lặng

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  hush , quiet , quieten , shut up , still

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X