• /´said¸wind/

  Thông dụng

  Danh từ
  Gió tạt ngang
  Ảnh hưởng gián tiếp, nguồn giáp tiếp
  the announcement reached us by a side-wind
  lời công bố đó đến tai chúng tôi do một nguồn gián tiếp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X