• /´said¸lɔη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hướng tới một bên, từ phía bên, về một bên
  to cast a sidelong glance at someone
  lé nhìn người nào, liếc trộm người nào
  Cạnh khoé; bóng gió
  a sidelong remark
  lời nhận xét bóng gió, lời nói cạnh

  Phó từ

  Ở bên, xiên về phía bên
  to move sidelong
  đi xiên

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nghiêng
  dọc bên hông

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X