• Thông dụng

  Thành Ngữ

  sigh for something
  luyến tiếc

  Xem thêm sigh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X