• Toán & tin

  kênh truyền tín hiệu

  Điện tử & viễn thông

  kênh báo tín hiệu

  Kỹ thuật chung

  kênh báo hiệu
  common signaling channel
  kênh báo hiệu chung
  dedicated signaling channel
  kênh báo hiệu chuyên dụng
  dedicated signaling channel
  kênh báo hiệu riêng
  non-dedicated signaling channel
  kênh báo hiệu không chuyên dụng
  nondedicated signaling channel
  kênh báo hiệu không dành riêng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X