• Toán & tin

  sự tín hiệu hóa

  Điện tử & viễn thông

  truyền tín hiệu

  Kỹ thuật chung

  báo hiệu điện thoại (Mỹ)
  sự báo hiệu
  automatic signaling
  sự báo hiệu tự động
  carrier signaling
  sự báo hiệu sóng mang
  closed-circuit signaling
  sự báo hiệu mạch kín
  common channel signaling
  sự báo hiệu kênh chung
  connect and disconnect signaling
  sự báo hiệu nối và ngắt
  impulse signaling
  sự báo hiệu xung
  in-slot signaling
  sự báo hiệu trong khe
  multi-frequency signaling
  sự báo hiệu đa tần
  octonary signaling
  sự báo hiệu bát phân
  open-circuit signaling
  sự báo hiệu mạch hở
  out-band signaling
  sự báo hiệu ngoài dải
  out-of-band signaling
  sự báo hiệu ra ngoài
  register signaling (signalingsystem R1)
  sự báo hiệu giữa các bộ ghi (hệ thống báo hiệu R1)
  remote signaling
  sự báo hiệu từ xa
  telephone signaling
  sự báo hiệu điện thoại
  two-frequency signaling
  sự báo hiệu hai tần
  user-to-user signaling (UUS)
  sự báo hiệu người dùng-người dùng
  UUS (user-to-user signaling)
  sự báo hiệu người dùng-người dùng
  sự đánh tín hiệu
  sự phát tín hiệu
  sự truyền tín hiệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X