• /'dedikeitid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tận tụy, tận tâm
  Có tính cách chuyên môn
  dedicated image processor
  trình chuyên xử lý ảnh

  Nguồn khác

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  dành riêng

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dành riêng
  dedicated channel
  kênh dành riêng
  dedicated circuit
  mạch dành riêng
  dedicated computer
  máy tính dành riêng
  Dedicated Control Channel (DCCH)
  kênh điều khiển dành riêng
  dedicated device
  thiết bị dành riêng
  Dedicated Display Indicator (DDI)
  phân tử chỉ thị màn hình dành riêng
  dedicated frequency
  tần số dành riêng
  dedicated line
  đường dây dành riêng
  dedicated message
  thông báo dành riêng
  dedicated node
  nút dành riêng
  Dedicated Packet Group (DPG)
  nhóm gói dành riêng
  dedicated software
  phần mềm dành riêng
  dedicated terminal
  sự dành riêng
  Dedicated Token Ring (DTR)
  Token Ring (vòng thẻ bài) dành riêng
  Dedicated User Port (FrameRelay) (DUP)
  cổng người dùng dành riêng (chuyển tiếp khung)
  Standalone Dedicated Control Channel (SDCCH)
  kênh điều khiển dành riêng độc lập
  riêng
  dedicated channel
  kênh dành riêng
  dedicated circuit
  mạch dành riêng
  dedicated computer
  máy tính dành riêng
  Dedicated Control Channel (DCCH)
  kênh điều khiển dành riêng
  dedicated data set
  tập dữ liệu riêng
  dedicated device
  thiết bị dành riêng
  Dedicated Display Indicator (DDI)
  phân tử chỉ thị màn hình dành riêng
  dedicated frequency
  tần số dành riêng
  dedicated line
  đường dây dành riêng
  dedicated line
  đường dây riêng
  dedicated link
  đường dây riêng
  dedicated message
  thông báo dành riêng
  dedicated node
  nút dành riêng
  Dedicated Packet Group (DPG)
  nhóm gói dành riêng
  dedicated port
  cổng riêng
  Dedicated Private Line (DPL)
  đường dây riêng chuyên dụng
  dedicated signaling channel
  kênh báo hiệu riêng
  dedicated signalling channel
  kênh báo hiệu riêng
  dedicated software
  phần mềm dành riêng
  Dedicated Switched Access (DSA)
  truy nhập chuyển mạch dùng riêng
  dedicated terminal
  sự dành riêng
  Dedicated Token Ring (DTR)
  Token Ring (vòng thẻ bài) dành riêng
  Dedicated User Port (FrameRelay) (DUP)
  cổng người dùng dành riêng (chuyển tiếp khung)
  Standalone Dedicated Control Channel (SDCCH)
  kênh điều khiển dành riêng độc lập

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  apathetic , lazy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X