• Điện tử & viễn thông

  kỹ thuật báo hiệu

  Kỹ thuật chung

  hệ thống báo hiệu
  accident signaling system
  hệ thống báo hiệu tai nạn
  digital access signaling system (DASS)
  hệ thống báo hiệu truy cập số
  register signaling (signalingsystem R1)
  sự báo hiệu giữa các bộ ghi (hệ thống báo hiệu R1)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X