• (đổi hướng từ Signalising)
  /'signəlaiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác signalize

  Ngoại động từ

  Làm cho được chú ý, làm nổi bật; đề cao
  to signalize oneself by one's achievements
  tự đề cao bằng những thành tích của mình

  Hình Thái Từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X