• /sig´nifikətiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có ý nghĩa; chứng tỏ
  an attitude significative of willingness
  thái độ chứng tỏ sự tự nguyện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X