• /´wiliηnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự bằng lòng, sự vui lòng
  Sự sẵn sàng, sự sốt sắng
  Sự tự nguyện
  Thiện ý

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X