• /¸simplifi´keiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đơn giản hoá; quá trình đơn giản hoá
  Trường hợp đơn giản hoá; cái được đơn giản hoá
  Sự làm dễ hiểu, sự làm cho dễ làm

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự đơn giản, sự rút gọn

  Xây dựng

  sự đơn giản hóa

  Kỹ thuật chung

  sự rút gọn

  Kinh tế

  sự đơn giản hóa
  fare simplification
  sự đơn giản hóa giá cước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X