• /fɛə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiền xe, tiền đò, tiền phà; tiền vé (tàu, máy bay...)
  a fare-stage
  đoạn hành trình làm cơ sở tính tiền vé
  Khách đi xe thuê
  Thức ăn, đồ ăn, chế độ ăn
  plentiful fare
  thức ăn thừa thãi
  to be fond of good fare
  thích ăn ngon

  Nội động từ

  Đi đường, đi du lịch
  Làm ăn, sinh sống, ở vào tình trạng nào đó
  how fares it?
  tình hình thế nào?
  he fared well in his business
  nó làm ăn tốt trong việc kinh doanh
  Được khao, được thết
  Ăn uống, bồi dưỡng
  to fare badly
  ăn tồi
  to fare well
  có sức khoẻ tốt
  Công việc làm ăn ổn thoả
  Ăn ngon
  to fare well with somebody
  tâm đầu hợp ý với ai
  to fare ill
  có sức khoẻ kém
  Công việc làm ăn gặp khó khăn
  to fare ill with something
  gặp khó khăn về vấn đề gì; không may về vấn đề gì

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  trụ bảo vệ
  trụ mỏ

  Kinh tế

  chế độ ăn uống
  giá vé hành khách
  thức ăn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X