• Toán & tin

  sóng dạng sin

  Điện lạnh

  sóng (hình) sin
  equivalent sine wave
  sóng hình sin tương đương
  sine-wave impedance
  trở kháng sóng hình sin

  Điện

  sóng sin
  equivalent sine wave
  sóng sin tương đương
  sine-wave impedance
  trở kháng sóng sin

  Kỹ thuật chung

  sóng hình sin

  Giải thích VN: Hình sóng của một tần số đơn điệu xoay chiều, sóng theo qui luật hình sine của một góc tỷ lệ với thời gian hay khoảng cách.

  equivalent sine wave
  sóng hình sin tương đương
  sine wave (curve)
  sóng hình sin (đường sin)
  sine-wave form
  dạng sóng hình sin
  sine-wave impedance
  trở kháng sóng hình sin

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X