• /sain/

  Thông dụng

  Danh từ

  (viết tắt) sin (toán học) sin (tỉ lệ giữa chiều dài của cạnh đối lập với một góc nhọn và chiều dài của cạnh huyền)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sin
  versed sine of an angle
  sin ngược của góc α (vers α = 1 - cos α)
  arc sine
  arcsin
  coversed sine, coversine
  hàm covers x = 1 - sinx
  hyperbolic sine
  sin hipebolic
  inverse sine
  acsin
  logarithmic sine
  lôga của sin
  natural sine
  sin tự nhiên

  Xây dựng

  sin (lượng giác)

  Kỹ thuật chung

  hàm sin

  Giải thích VN: Là tỷ lệ giữa chiều dài của cạnh đối lập với một góc nhọn và chiều dài của cạnh huyền.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X