• /im'pi:dəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  (điện học) trở kháng
  internal impedance
  trở kháng trong
  acoustic impedance
  trở kháng âm học

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) trở kháng
  acoustical impedance
  trở kháng âm
  charateristic impedance
  trở kháng đặc trưng
  conjugate impedances.
  trở kháng liên hợp
  electrical impedance
  trở kháng điện
  high frequence impedance
  trở kháng cao tần
  intrisnic impedance
  trở kháng tự tại
  mechanical impedance
  trở kháng cơ học
  mutual impedance
  trở kháng tương hỗ
  radiation impedance
  trở kháng bức xạ
  simulating impedance
  trở kháng phỏng theo
  transfer impedance
  trở kháng chuyển vận
  wave impedance
  trở kháng sóng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X