• Toán & tin

  độ chính xác đơn

  Giải thích VN: Biểu diễn một cấp chính xác về tọa độ, trên cơ sở số chữ số có nghĩa được lưu cho mỗi tọa độ. Độ chính xác đơn lưu được 7 chữ số có nghĩa cho mỗi tọa độ, có nghĩa là biểu diễn được 5 mét trong giới hạn 1.000.000 mét. Các bộ dữ liệu của ARC/INFO có thể được lưu cả ở tọa độ chính đơn và kép. Xem thêm double precision (độ chính xác kép).

  single precision floating point number
  số thập phân với độ chính xác đơn
  độ rõ đơn

  Kỹ thuật chung

  độ chính xác
  single precision floating point number
  số thập phân với độ chính xác đơn

  Xây dựng

  độ chính xác đơn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X