• /sleid/

  Xây dựng

  cầu thang dốc

  Giải thích EN: An inclined footpath. Giải thích VN: Một lối đi bộ dốc.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X