• /´sla:ndərəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Vu khống; phỉ báng
  a slanderous attack
  một sự công kích có tính chất vu khống


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X