• Thông dụng

  Danh từ

  ( a small fortune) sự nhiều tiền
  the car cost me a small fortune
  cái ô tô này tôi phải mua mất nhiều tiền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X