• /´smouk¸haus/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nơi hun khói, nơi sấy khói (cá, thịt...)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  buồng xông khói
  air-conditioned smoke-house
  buồng xông khói có điều hòa không khí
  cabinet t-type smoke-house
  buồng xông khói dạng tủ
  circular smoke-house
  buồng xông khói có khung quay
  continuous smoke-house
  buồng xông khói liên tục
  continuous smoke-house
  buồng xông khói tự động
  electric smoke-house
  buồng xông khói bằng điện
  gas-operated smoke-house
  buồng xông khói bằng khí
  pre-fab smoke-house
  buồng xông khói tập trung
  revolving-type smoke-house
  buồng xông khói tự động
  nhà xông khói

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X