• /´smouklis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Không khói (cháy có ít khói, hoặc không có khói)
  Không bị khói (nơi không để khói toả ra..)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  không khói
  smokeless fuel
  nhiên liệu không khói
  smokeless powder
  hợp chất không khói

  Kỹ thuật chung

  vùng không khói

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X