• /snu:z/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thông tục) một giấc ngủ ngắn; giấc ngủ chợt

  Nội động từ

  (thông tục) ngủ một giấc ngắn (nhất là ban ngày); ngủ gà gật
  to snooze time away
  ngủ cho qua thời gian; đà đẫn cho qua giờ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  awaken , wake up

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X