• BrE & NAmE /næp/

  Hình thái từ

  Thông dụng

  Danh từ

  Giấc ngủ chợp, giấc trưa
  to take (have) a nap
  đánh một giấc ngủ trưa
  to snatch (steal) a nap
  ngủ chợp đi một lát

  Nội động từ

  Ngủ chợp một lát, ngủ trưa
  to be caught napping
  bị bất ngờ
  to catch someone napping
  bắt gặp ai đang ngủ; bắt gặp ai đang làm việc gì; bắt được ai đang lầm lỗi gì; làm một cú bất ngờ đối với ai

  Danh từ

  Dệt tuyết

  Ngoại động từ

  (ngành dệt) làm cho lên tuyết

  Danh từ

  Lối chơi bài napôlêông
  Sự đánh cá tất cả tiền vào một con ngựa; con ngựa mình dốc hết tiền vào để đánh cá
  to go up
  (nghĩa bóng) liều để thắng lớn, được ăn cả ngã về không)

  Chuyên ngành

  Dệt may

  cào lông

  Kỹ thuật chung

  lớp phủ
  tạo tuyết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X