• Thông dụng

  Tính từ

  Đặc trưng bởi chủ nghĩa xã hội; ủng hộ chủ nghĩa xã hội, có liên quan đến chủ nghĩa xã hội
  socialist construction
  sự xây dựng xã hội chủ nghĩa
  socialist ideas
  những tư tưởng xã hội chủ nghĩa
  the Socialist Party
  đảng Xã hội

  Danh từ

  (viết tắt) Soc người theo chủ nghĩa xã hội, người ủng hộ chủ nghĩa xã hội
  Đảng viên đảng Xã hội, thành viên phong trào xã hội chủ nghĩa

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chủ nghĩa xã hội
  socialist construction
  xây dựng chủ nghĩa xã hội
  người theo chủ nghĩa xã hội
  thuộc về chủ nghĩa xã hội, người theo chủ nghĩa xã hội

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X