• Toán & tin

  sự phát triển phần mềm

  Kỹ thuật chung

  phát triển phần mềm
  SDK (SoftwareDevelopment Kit)
  thư viện phát triển phần mềm
  Software Development Interface [Mosaic] (SDI)
  Giao diện phát triển phần mềm [Mosaic]
  Software Development Kit (SDK)
  Bộ công cụ phát triển phần mềm/Trang bị phát triển phần mềm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X