• Vật lý

  nhiệt bức xạ mặt trời

  Kỹ thuật chung

  nhiệt mặt trời
  Diffuse solar heat gain
  Thu nhiệt Mặt Trời khuếch tán
  Direct solar heat gain
  Thu nhiệt Mặt Trời trực tiếp
  Solar heat gain
  độ tăng nhiệt Mặt Trời
  solar heat gain
  lượng gia nhiệt mặt trời
  Solar heat gain
  Thu nhiệt Mặt Trời
  Solar heat gain-factor
  Hệ số thu nhiệt Mặt Trời
  solar heat pump
  bơm nhiệt mặt trời (chạy bằng năng lượng mặt trời)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X