• Kỹ thuật chung

  bức xạ mặt trời
  global solar radiation
  bức xạ mặt trời tổng cộng
  material susceptible to damage from solar radiation
  vật liệu dễ bị hư hỏng do bức xạ mặt trời
  solar radiation energy
  năng lượng bức xạ mặt trời
  solar radiation pressure
  áp suất bức xạ mặt trời
  solar radiation test
  sự thử bức xạ mặt trời
  sự bức xạ mặt trời

  Xây dựng

  bức xạ mặt trời

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X